Bli med på konferanse Leve heile livet 7. mars!

LEV VEL – Aktivitet, deltaking og fellesskap i eldreomsorga - korleis kan vi saman skape gode opplevingar? Målgruppe: Tilsette i helse, omsorg og kultur, frivillige, eldreråd, pensjonistlag og pårørande. Sjå plakat for meir informasjon om påmelding og program.

2019 © Flora frivilligsentral