Du er herved invitert på frukost. Vennskapsfrukost!

Vi skal lage menneskemøte på tvers av livssituasjonar, alder, etnisitet, sosial status og religion. Eit møte kan endre eit liv. Fleire møte kan endre eit heilt samfunn. Mennesker møter mennesker. Sjå plakat for meir informasjon!

2019 © Flora frivilligsentral