Ein kjekk ALLEMED - dugnad!

-Vi er veldig takknemlige for oppmøte og eit mangfald av organisasjonar og tenester. Korleis kan vi saman jobbe for å få alle barn og unge med på fritidsaktivitetar? Kven er vi til for?

Tvisten var populær, særleg hos NAV tilsette som bytta til seg lakrisen! Elles var det gode diskusjonar og fleire gode løysingar som man ønskja å jobbe vidare med. Nedanfor kan du sjå presentasjonane og ideane som kom fram rundt bordene. 


Oppsummering ALLEMED 20. mai 2019 Flora PDF

ALLEMED-i-kommune-samtalekort

ALLEMED Flora uten filmer_per 16. mai

Presentasjon Barnefattigdom NAV

2020 © Flora frivilligsentral