Eldredagen i Eikefjord blir feira 4. oktober!

Det er på Allhuset det skjer og programmet startar klokka 1600. Sjå plakat for meir informasjon om program!

2019 © Flora frivilligsentral