Gratis buss til bornas verdsdagar i Førde 17. november!

Bornas verdsdagar er ein fargerik møteplass med kulturopplevingar frå heile verda med å oppleve gjennom deltaking for born og vaksne i alle aldrar. Vi har satt opp gratis buss med 45 ledige plassar for dei som ikkje har muligheit til å reise til Førde på eiga hand. Familiar vert prioritert først. Deltakarane får gratis smakebit av mat i Førde.

2019 © Flora frivilligsentral