Krokane Sanitetslag inviterar til gratis familiehelg!

Krokane Sanitetslag og Flora Frivilligsentral inviterar til familiehelg på Nesholmen i Gloppen kommune, ein fin møteplass med nydeleg uteområde og med flotte bade- og fiskemoglegheiter i naturskjøne omgjevnader. Dette er ei gratis feriehelg for familiar som har behov for gode opplevingar saman, og som ikkje har moglegheit til å reise på ferie. Les meir om leiren i brosjyre nedanfor.
2019 © Flora frivilligsentral