LEV VEL - leve heile livet!

160 personar kom på konferansen Leve heile livet! Utgangspunktet var kvalitetsreforma Leve hele livet og tips om korleis vi kan bli eit endå betre aldersvennleg samfunn. Her kan man finne alle presentasjonane frå fylkesmannen i Vestland, musikkterapi i eldreomsorga, møte med minner, kunsten i livet, fellesskap i måltidet, miljøbehandling, dei frivillige besøksvennane sine observasjonar inn i omsorg og om haldningar og verdiar i møte med auka krav. Bli inspirert!!
2020 © Flora frivilligsentral