Røde Kors trenger fleire besøksvennar! Vil du bli med?

Hensikten med temakurset er å gje frivillige besøksvennar forståing for Røde Kors sitt arbeid med mennesker i sårbare livssituasjonar – særskilt med dei som opplever einsemd og sosial utanforskap.


2019 © Flora frivilligsentral