Trivast du saman med ungdommar?

Lyst å gjere noko givande som frivillig i Røde Kors? Då trenger vi deg som leksehjelpar på Flora ungdomsskule. Sjå plakat for meir informasjon.

2019 © Flora frivilligsentral